Samostalne pripreme za testove


pripreme_za_testove

U slučaju da se niste u mogućnosti uključiti u grupne pripreme niti u individualnu nastavu, online ili u našim učionicama, možemo Vam ponuditi Vođenu samostalnu pripremu gdje kombiniramo individualni pristup i samostalni rad.

Vođena samostalna priprema

  • 2 probna testa (prije i nakon priprema)
  • 4 sata individualnih konzultacija tijekom mjesec dana (1 sat tjedno)
  • svi pripremni materijali pripremljeni sukladno rezultatu na ulaznom probnom testu
  • garancija rezultata
Grupne pripremeIndividualne pripremeSamostalne pripreme
EkspresniRedovniIntenzivni
Probni testovi222neograničeno2
Nastavacheckercheckercheckerchecker
Individualne konzultacije44444
Pripremni materijalicheckercheckercheckercheckerchecker
Garancijacheckercheckercheckercheckerchecker

Prijava za probni test

Prijavite se za probne testove i saznajte koji rezultat biste ostvarili na stvarnom testu bez dodatnih priprema!