Intervju


pripreme za intervju

Intervju za upis na fakultet

Intervju za upis na fakultet je nerijetko sastavni dio prijave na sveučilišta u inozemstvu. Ukoliko ste dobili poziv na intervju to znači da ste uspješno obavili prethodne korake u postupku prijave i sada vam intervju može osigurati upis na željeni fakultet. Međutim jednako tako vas može trajno eliminirati iz postupka. Ovisno o fakultetu, možete biti pozvani na jedan ili na seriju intervjua. Intervjui se održavaju uživo i/ili putem telefona.

Ovo je izuzetno zahtjevan korak u postupku prijave na fakultete u inozemstvu. Prilikom intervjua procjenjuju se prvenstveno vaše verbalne komunikacijske spobosnosti i vještina osobnog prezentiranja na stranom jeziku. U slučaju video intervjua uključena je i neverbalna komunikacija, gestikulacija i govor tijela. Kada svemu tome nadodamo činjenicu da je intervju uglavnom poslijednji i odlučujući korak u postupku prijave, taj korak i ovako zahtjevan postaje još težim.

Ovisno o zahtjevima i procedurama pojedinih fakulteta, moguće je da će biti potrebno obaviti i nekoliko intervjua s različitim osobama iz prijamnog odbora.

Više informacija o tome kako se uspješno pripremiti za intervju pročitajte na stranici Pripreme za intervju.